Porównanie tłumaczeń J 3:33

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ten [,który wziął] jego świadectwo, opieczętował, że Bóg prawdą jest.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten który przyjął Jego świadectwo opieczętował że Bóg szczery jest
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kto przyjął Jego świadectwo, przypieczętował (tym samym), że Bóg jest prawdomówny.*[*prawdomówny, ἀληθής, l. prawdziwy, wiarygodny.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(Ten), (który przyjął) jego świadectwo, opieczętował*, że Bóg prawdomówny jest. [* Tzn. potwierdził.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
(Ten) który przyjął Jego świadectwo opieczętował że Bóg szczery jest
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Kto przyjął Jego świadectwo, potwierdził tym samym, że Bóg mówi prawdę.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Kto jego świadectwo przyjął, zapieczętował, iż Bóg jest prawdziwy.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Ten, kto przyjął Jego świadectwo, potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Ten jednak, kto przyjął Jego świadectwo, tym samym potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Kto przyjmuje Jego świadectwo, potwierdza, że Bóg jest naprawdę.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
kto jednak je przyjął, świadczy o tym, że Bóg jest Prawdą.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Kto zaś przyjął jego świadectwo, ten przyłożył pieczęć na dowód, że Bóg mówi prawdę.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Хто ж прийняв його свідчення, той ствердив, що Бог є правдивий.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Ten który wziął jego to świadectwo, zapieczętował że ten wiadomy bóg doprowadzający do pełnej jawnej prawdy jest.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Ten, co przyjął jego świadectwo, przypieczętował, że Bóg jest prawdomówny.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Kto jednak przyjmie to, co On mówi, potwierdza fakt, że Bóg jest prawdomówny,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Kto przyjął jego świadectwo, przyłożył pieczęć do tego, że Bóg jest prawdziwy.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
ci jednak, którzy Mu uwierzyli, uznali, że Bóg mówi prawdę.