Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W tych też dniach Piotr powstał pośród braci - a był tam razem tłum [liczący] około stu dwudziestu imion - i powiedział:
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I w dniach tych wstawszy Piotr w środku braci powiedział (był tłum imion* na (to) samo** około sto dwadzieścia): [* Rodzaj zamienni: "imion" zamiast "osób".] [** "na to samo" - w sensie: w tym samym miejscu, razem.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I w dniach tych wstawszy Piotr w środku uczniów powiedział był zarówno tłum imion na tym samym jak sto dwadzieścia
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
W tych dniach Piotr wystąpił wśród braci — a było tam zgromadzonych około stu dwudziestu osób[2] — i powiedział:
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
W tych dniach Piotr stanął pośród uczniów (a było zgromadzonych około stu dwudziestu osób) i powiedział:
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A w oneż dni, powstawszy Piotr w pośrodku uczniów, rzekł: (A był poczet osób wespół zgromadzonych około sta i dwudziestu):
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
W one dni powstawszy Piotr w pośrzód braciej, rzekł (a był poczet osób wespółek jakoby sto dwadzieścia):
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił:
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A w owych dniach stanął Piotr wśród braci - a było tam zebrane grono około stu dwudziestu osób - i rzekł:
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Wtedy Piotr stanął między braćmi, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, i tak przemówił:
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Wtedy Piotr stanął wśród braci, a zebrało się tam około stu dwudziestu osób, i powiedział:
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
W tych właśnie dniach wystąpił Piotr przed braćmi (a była to grupa ludzi zebrana w liczbie około stu dwudziestu) i powiedział:
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Pewnego dnia zebrało się tam około stu dwudziestu osób, wystąpił Piotr i tak do nich przemówił:"
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Wtedy to spośród nich wystąpił Piotr z przemówieniem (zebrało się tam wtedy około 120 osób):
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Тими днями Петро, ставши серед учнів, а громада була осіб із сто двадцять, сказав:
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
W tych dniach powstał w środku uczniów Piotr (ponieważ na tym samym miejscu był tłum imion, około stu dwudziestu) i powiedział:
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
W tym czasie, gdy grupa wierzących liczyła około stu dwudziestu osób, Kefa powstał i zwrócił się do współwierzących:
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
A w tych dniach Piotr powstał wśród braci i rzekł (ogółem rzesza ta liczyła około stu dwudziestu osób):
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Gdy pewnego razu zebrało się około stu dwudziestu wierzących, Piotr wstał i rzekł: