Porównanie tłumaczeń Jk 1:11

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Wzeszło bowiem słońce z upałem i wysuszyło trawę i kwiat jej opadł i piękno oblicza jego zginęła tak i bogaty na drogach jego zostanie uczyniony zwiędniętym
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bo wzeszło słońce wraz ze skwarem i wysuszyło trawę, kwiat jej opadł i piękno jego wyglądu przepadło;* tak też zwiędnie bogaty w swoich przedsięwzięciach.** ***[*230 37:2; 230 90:5-6; 230 102:12; 290 40:6-8; 470 6:28-30; 670 1:24][**Lub: zabiegach, ἐν ταῖς πορείαις.][***490 12:16-20; 610 6:17]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wzeszło bowiem słońce razem z upałem i wysuszyło (tę) trawę, i kwiat jej opadł, i wspaniałość oblicza jego zginęła; tak i bogaty na drogach jego* zmarnieje. [* Sens: "swych".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Wzeszło bowiem słońce z upałem i wysuszyło trawę i kwiat jej opadł i piękno oblicza jego zginęła tak i bogaty na drogach jego zostanie uczyniony zwiędniętym
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Oto wzeszło słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę, jej kwiat opadł i piękno przepadło. Podobnie zwiędnie bogaty na drogach swego życia.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Albowiem jako słońce, kiedy weszło z gorącością, ususzyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęła ona śliczność kształtu jego, tak i bogaty w drogach swoich uwiędnie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Abowiem weszło słońce z upaleniem i ususzyło trawę, i kwiat jej opadł, i zginęła śliczność oblicza jego: tak i bogaty w drogach swoich uwiędnie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, a kwiat jej opadł i zniknął piękny jej wygląd. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę, i kwiat jej opadł, i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu; tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Palące słońce bowiem wschodzi i wysusza trawę, i kwiat opada, i traci swoje piękno. Podobnie też bogaty przeminie wraz ze swymi dążeniami.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Wzeszło słońce i swym żarem wypaliło trawę; jej kwiat opadł, a piękno zginęło. Tak samo zmarnieje bogaty ze swoimi dziełami.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Podniosło się słońce ze spiekotą i wysuszyło łąkę. Opadł jej kwiat, znikła uroda jej runa. Tak i bogaty zwiędnie w swoich poczynaniach.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Wzeszło słońce i żar wysuszył trawę, kwiaty opadły i straciły swoje piękno: tak samo zmarnieje bogacz na drodze życia.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Bo wzeszło słońce a jego żar wypalił trawę; kwiat jej opadł i stracił swój powab. Tak też obrócą się wniwecz przedsięwzięcia bogacza.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Засяяло сонце зі спекою і висушило траву - і цвіт її відпав, і зникла краса її виду. Так само й багатий у дорогах своїх зів'яне.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Bo wzeszło słońce wraz z upałem i wysuszyło trawę. Więc opadł jej kwiat oraz przepadła wspaniałość jego wyglądu; tak też zamożny będzie marniał na jego drogach.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Gdyż jak słońce wschodzi wraz z szarawem i wysusza roślinę, tak że kwiat jej opada, a piękno niszczeje, tak zwiędnie bogaty, zabiegając o swoje interesy.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Słońce bowiem wschodzi ze swym palącym żarem i wysusza roślinność, a jej kwiat opada i ginie piękno jej zewnętrznego wyglądu. Tak też bogacz zwiędnie na swych drogach życiowych.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Żar słońca wysusza roślinę oraz jej kwiaty i szybko tracą one swoje piękno. Podobnie jest z bogatym człowiekiem—szybko przemija i nikt nie pamięta o jego sukcesach.