Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
On też jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim dostąpić pierwszeństwa,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I On jest Głową Ciała, (społeczności) wywołanych*; który jest początkiem, pierworodnym z martwych, aby stał się** we wszystkim sam będącym pierwszym, [* Tu podaje się znaczenie etymologiczne. W N.T. jako termin techniczny oznacza Kościół Powszechny bądź lokalną gminę Kościoła. Bliżej zob. przypis do Dz 5.11*. Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [** W oryginale coniunctivus aoristi medii jako orzeczenie zdania zamiarowego.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i On jest Głowa Ciała zgromadzenia której jest początek pierworodny z martwych aby stałby się we wszystkim sam dostępując pierwszeństwa
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
On też jest Głową Ciała — Kościoła; On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa,
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
On też jest głową ciała — kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
On też jest głową ciała, to jest kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi przodkował;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
i on jest głową ciała kościoła. Który jest początkiem, pierworodnym z umarłych: aby on był między wszytkimi, przodkowanie mając,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
On jest Głową Ciała – Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
On także jest Głową Ciała - Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby być pierwszym we wszystkim.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
On jest Głową Ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym narodzonym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
on jest Głową Kościoła, a Kościół jest jego ciałem.W nim jest początek nowego życia, bo on jako pierwszy zmartwychwstał, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
On jest też Głową Ciała - Kościoła, On jest Początkiem, On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby On sam we wszystkim miał pierwszeństwo,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Він є головою тіла - церкви. Він початок, першонароджений з мертвих, щоб у всьому бути першим.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
On jest także głową ciała zgromadzenia wybranych. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jest On również głową Ciała, Wspólnoty Mesjanicznej - jest początkiem, pierworodnym wśród umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
i on jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, a aby mógł się stać pierwszym we wszystkim;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
On jest Głową ciała, którym jest kościół. On jest również początkiem wszystkiego i pierwszym, który zmartwychwstał—w ten sposób dostąpił wywyższenia.