Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń, które są w diasporze: Pozdrowienia!
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Jakub, Boga i Pana, Jezusa Pomazańca*, niewolnik, dwunastu plemionom, (tym)** w rozproszeniu, radować się***. [* Tu znaczenie etymologiczne; normalnie już jak imię własne: "Chrystus".] [** Rodzajniki greckie były pierwotnie zaimkami wskazującymi.] [*** Wyraz wzięty ze świeckich formuł epistolografii greckiej.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jakub Boga i Pana Jezusa Pomazańca niewolnik dwunastu plemionom w rozproszeniu radować się