Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Gdy zechciał, zrodził nas Słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwszym plonem Jego stworzeń.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Postanowiwszy spłodził nas słowem prawdy, ku być my pierwociną jakąś* Jego stworów. [* Składniej: "byśmy byli pierwociną jakąś".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Postanowiwszy spłodził nas Słowem prawdy ku być my pierwociną jakąś Jego stworzeń
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Który, przeto że chciał, porodził nas słowem prawdy ku temu, żebyśmy byli niejakiemi pierwiastkami stworzenia jego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Dobrowolnie bowiem porodził nas słowem prawdy, żebyśmy byli niejakim początkiem stworzenia jego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Ze swojej woli zrodził nas Słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwszymi z Jego stworzeń.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
On zgodnie ze swym postanowieniem zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Zrodził nas według swojej woli słowem prawdy, abyśmy byli pierwszymi darami Jego stworzeń.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
On ze swej woli zrodził nas przez Słowo Prawdy, abyśmy byli zaczątkiem jego stworzenia.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Z własnej woli zrodził nas przez słowo Prawdy, abyśmy byli jakby zaczątkiem Jego stworzeń.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Забажавши, він породив нас словом правди, щоб ми стали наче початком його творінь.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Gdy postanowił, zrodził nas słowem prawdy ku temu, byśmy byli pewnymi, pierwszymi owocami Jego stworzeń.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Podjąwszy takie postanowienie, zrodził On nas przez Słowo, na którym można polegać, abyśmy byli swoistymi pierwocinami wszystkiego, co stworzył.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Ponieważ tak chciał, więc nas zrodził słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwocinami jego stworzeń.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
To On, posyłając do nas słowo prawdy, zrodził nas do nowego życia, abyśmy stali się najlepszą częścią Jego stworzenia.