Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bo kto jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Bo jeśli ktoś słuchaczem słowa jest i nie czyniącym*, ten jest podobny (do) męża oglądającego twarz urodzenia jego w lustrze; [* W oryginale forma rzeczownikowa: "czynicielem".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Gdyż jeśli ktoś słuchacz Słowa jest a nie wykonawca ten jest podobny mężowi przypatrującemu się oblicze naturalne jego w zwierciadle
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Słuchacz Słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Albowiem jeźli kto jest słuchaczem słowa a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Bo jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten podobny będzie mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we źwierciedle:
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to jest podobny do mężczyzny, który ogląda w lustrze swoje naturalne odbicie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Tego bowiem, kto tylko słucha słowa, lecz według niego nie żyje, można porównać do człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Jeżeli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to przypomina takiego, kto przypatruje się w lustrze swojemu naturalnemu obliczu:
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Kto tylko słucha Słowa, a nie wprowadza go w czyn, przypomina człowieka, który ogląda w lustrze swoją twarz.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Jeśli ktoś tylko słucha słowa, a nie wprowadza go w czyn, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu odbiciu:
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той уподібнився до людини, що розглядає риси свого обличчя в дзеркалі.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Gdyż jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, ten jest podobny do męża, co ogląda w lustrze swoje oblicze urodzenia.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Bo kto słucha Słowa, ale nie czyni tego, co ono głosi, jest podobny do kogoś, kto patrzy na swą twarz w lustrze:
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to jest podobny do człowieka, który przygląda się w zwierciadle swemu naturalnemu obliczu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Człowiek, który słucha słowa, ale nie wprowadza go w życie, przypomina bowiem kogoś, kto przegląda się w lustrze.