Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kto jednak wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła; ten będzie szczęśliwy w swoim działaniu.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(Ten) zaś, (który zajrzał) w prawo dojrzałe, (to) wolności. i (który wytrwał przy), nie słuchaczem zapomnienia stawszy się, ale czyniącym* dzieło, ten szczęśliwy w (tym) czynieniu jego będzie. [* W oryginale forma rzeczownikowa: "czynicielem dzieła".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
(Ten) zaś który wejrzał w prawo doskonałe wolności i który wytrwał ten nie słuchacz zapomnienia który stał się ale wykonawca dzieło ten szczęśliwy w działaniu jego będzie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła. I w swoim działaniu będzie on szczęśliwy.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności i zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławionym będzie w uczynku swoim.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Lecz kto by pilniej wejźrzał w zakon doskonałej wolności i wytrwał w nim, nie zstawszy się słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławiony będzie w sprawie swojej.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Ten zaś, kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i jest mu wierny – nie jak słuchacz skłonny do zapominania, ale jak wykonawca dzieła – ten będzie błogosławiony w tym, co robi.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Kto jednak wnika w doskonałe prawo wolności i według niego postępuje, nie jest już jedynie skłonnym do zapominania słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła. Będzie on szczęśliwy, dzięki wypełnianiu go.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Kto dotrze do pełni Prawa, Prawa wolności, i w nim wytrwa, stając się nie słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą czynu, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Kto by jednak spojrzał na doskonałe prawo wolności i pozostał mu wierny, ten nie jest tylko łatwo zapominającym słuchaczem, ale wykonawcą dzieła; będzie on szczęśliwy dzięki takiemu postępowaniu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Kto zaś uważnie wniknął w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim, stając się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą dzieła, ten będzie szczęśliwy dzięki swemu postępowaniu!
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
А хто дивиться на досконалий закон свободи і пробуває в ньому, той не слухач-забудько, а виконавець діла; цей буде блаженний у своїх ділах.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A ten, co wejrzał w doskonałe Prawo Wolności i pozostał nie będąc słuchaczem zapomnienia, ale wykonawcą czynu ten będzie błogosławiony w swej robocie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Ale jeśli ktoś wpatrzy się uważnie w doskonałą Torę, która daje wolność, i trwa, stając się nie zapominalskim słuchaczem, ale wykonawcą dzieła, którego ona wymaga, będzie błogosławiony w tym, co czyni.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Kto zaś wgląda w doskonałe prawo związane – z wolnością i w nim trwa, ten będzie szczęśliwy, że to czyni, ponieważ nie stał się zapominającym słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Natomiast ten, kto poznał doskonałe prawo dające wolność i przestrzega go, nie jest słuchaczem, który szybko zapomina o tym, co słyszał. Wręcz przeciwnie—wprowadza słowo w czyn a Bóg pobłogosławi jego działanie.