Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
człowiek o rozdwojonej duszy, niestały na żadnej ze swoich dróg.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(jako) mąż dwuduszny*, niespokojny na wszystkich drogach jego. [* Wprowadzamy tu neologizm jako kalkę wyrazu oryginalnego. Sens: zmienny, nieszczery.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
mąż (o) rozdwojonej duszy niestały na wszystkich drogach jego