Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ponieważ wszystko nam Boska moc Jego do życia i pobożności dała przez [dogłębne] poznanie [Tego], powoławszy nas [dla] Swojej chwały i cnoty,
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Gdyż boska Jego moc obdarzyła nas wszystkim, czego trzeba do życia i pobożności, przez [prawdziwe] poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ponieważ wszystko nam Boska moc Jego (to) do życia i nabożności (dała w darze) przez uznanie (Tego), (który powołał) nas (dla) własnej chwały i sławy*, [* Inna lekcja zamiast "(dla) własnej chwały i sławy": "przez chwałę i sławę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jak wszystkie nam boska moc Jego do życia i pobożności którym jest dane przez poznanie (Tego) który wezwał nas przez chwałę i cnotę