Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
i samą tą zaś gorliwość całą wzniósłszy ponadto dodajcie w wierze waszej cnotę, w zaś cnocie poznanie,
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I właśnie dlatego, przykładając wszelkie staranie, dostarczcie waszej wierze cnoty, cnocie zaś poznania,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I (przez) samo to* zaś gorliwość całą wniósłszy ponadto, zaopatrzcie** przez wiarę waszą*** cnotę, przez zaś cnotę poznanie, [* "przez samo to" - sens: z tego powodu.] [** Możliwe: "dołóżcie, uzupełnijcie". Wtedy przekład byłby taki: "dołóżcie w wierze waszej cnotę (lub: uzupełnijcie w wierze waszej cnotę), w cnocie poznanie" itd.] [*** Może się odnosić tak do "wiarę", jak i do "cnotę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I samą tę zaś gorliwość wszelką przykładając dostarczcie przez wiarę waszą cnotę przez zaś cnotę poznanie