Porównanie tłumaczeń Mt 11:10

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ten [bowiem] jest o którym napisane jest: Oto Ja posyłam zwiastuna Mego przed obliczem Twym, co przygotuje drogę Twą przed Tobą.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten bowiem jest o którym jest napisane oto Ja wysyłam zwiastuna mojego przed obliczem Twoim który przygotuje drogę Twoją przed Tobą
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
To jest ten, o którym napisano: Oto Ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który przed tobą przygotuje twoją drogę .* **[*460 3:1; por. 20 23:20. Uczestniczenie w dziele Chrystusa nadaje człowiekowi godność (470 11:11; por. 560 3:2-3).][**460 3:1; 480 1:2; 500 1:21; 500 3:28]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ten jest. o którym napisane jest: Oto ja wysyłam zwiastuna* mego przed obliczem twym, który uładzi drogę twą przed tobą. [* Wysłannik, albo zwiastun, „anioł", byt niebieski.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ten bowiem jest o którym jest napisane oto Ja wysyłam zwiastuna mojego przed obliczem Twoim który przygotuje drogę Twoją przed Tobą