Porównanie tłumaczeń Mt 11:16

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Komu zaś przyrównam pokolenie to? Podobne jest chłopcom siedzącym na rynkach, co zwracając się do innych
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Komu zaś przyrównam pokolenie to podobne jest chłopczykom na rynkach siedzącym i przemawiającym do towarzyszy ich
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Do kogo zaś porównam to pokolenie?* Podobne jest do dzieci siedzących na rynkach, które wołają (jedne) do drugich:[*230 78:8]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Komu zaś przyrównam pokolenie to? Podobne jest dzieciom siedzącym na - rynkach, co przemawiając do - drugich
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Komu zaś przyrównam pokolenie to podobne jest chłopczykom na rynkach siedzącym i przemawiającym do towarzyszy ich
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Do czego mam porównać to pokolenie? Przypomina ono dzieci siedzące na rynku. Jedne mówią do drugich:
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siedzą na rynku i wołają na swoich towarzyszy:
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ale komuż przypodobam ten naród? podobny jest dziatkom, które siedzą na rynkach, i wołają na towarzysze swoje,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A komuż podobnym uczynię ten rodzaj? Podobny jest chłopiętam siedzącym na rynku, które, wołając rówiennikom,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Ale z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom:
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Z kim porównam obecne pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynku, które przygadują swoim rówieśnikom:
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Do kogo przyrównam to pokolenie? Zachowuje się jak dzieci, które siedzą na placach i robią wymówki swoim rówieśnikom:
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Z kim mógłbym porównać to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które przebywają na placach. Przygadują one kolegom,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Do kogo mam porównać dzisiejszych ludzi? Chyba do dzieci, które bawią się na placu i przygadują sobie:
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Do kogo mógłbym przyrównać to pokolenie? Jest ono podobne do dzieci siedzących na rynku, które wołają do swoich rówieśników:
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
З ким мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, що сидять на майданах і гукають до інших,
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Komu zaś upodobnię zrodzony rodzaj ten właśnie? Podobny jest jakimś dzieciom odgórnie siedzącym jako na swoim w rynkach, które zwracając się głosem istotnie ku drugim z dwu odmiennych rodzajów
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siedzą na rynkach, wołają do swoich towarzyszy,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
"Ach, do czego mam porównać to pokolenie? Jest jak dzieci siedzące na rynku, które wołają do siebie:
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
”Do kogo mam przyrównać to pokolenie? Podobne jest do małych dzieci, które siedzą na rynkach i wołają do swoich towarzyszy zabaw,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Do kogo można porównać to pokolenie?—kontynuował Jezus. —Do bawiących się na placu dzieci, które narzekają na rówieśników: