Porównanie tłumaczeń Mt 11:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
mówią: Graliśmy na flecie wam i nie zatańczyliście, lamentowaliśmy i nie biliście się w piersi [z żalu].
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i mówiąc zagraliśmy na flecie wam a nie zatańczyliście śpiewaliśmy żałobne pieśni wam a nie uderzyliście się w pierś
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie uderzaliście się w piersi.*[*Gra na flecie oznacza wesele, pieśń żałobna – pogrzeb. Żydzi czasów Jezusa oczekiwali Zbawiciela, jednak byli podejrzliwi wobec wszystkiego, co nowe – każdy powód był dobry, aby zachować obojętność i nie brać pod uwagę zmiany.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
mówią, Zagraliśmy na flecie* wam i nie zatańczyliście, zaczęliśmy zawodzić i nie uderzyliście się (w piersi). [* Ściślej aulos, instrument podobny do fletu.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i mówiąc zagraliśmy na flecie wam a nie zatańczyliście śpiewaliśmy żałobne pieśni wam a nie uderzyliście się (w pierś)
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście; śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I mówią: Grałyśmy wam na piszczałce, a nie tańcowałyście; śpiewałyśmy pieśni żałobne, a nie płakałyście.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
mówią: Śpiewaliśmy wam, a nie skakaliście, lamentowaliśmy, a nie płakaliście.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I mówią: Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Przygrywaliśmy wam, a nie chcieliście tańczyć, śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie chcieliście płakać.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
«Graliśmy wam, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie okazaliście żałoby».
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
mówiąc: Zaczęliśmy wam przygrywać, a nie zatańczyliście; zaczęliśmy lamentować, a nie biadaliście.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Graliśmy wam na piszczałce, nie chcieliście tańczyć, śpiewaliśmy żałobne pieśni, nie chcieliście płakać.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, i zawodziliśmy - a nie płakaliście.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
кажучи: Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали; ми голосили, та ви не били себе в груди.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
powiadają: Zagraliśmy na dętym w zagrodzone powietrzne miejsce instrumencie wam i nie zatańczyliście, wyrzekliśmy treny pogrzebowe i nie zadaliście sobie żałobnych cięć na ciele.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
i mówią: Graliśmy wam na piszczałce, a nie zatańczyliście; śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie zapłakaliście.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
"Graliśmy wesoło, ale nie tańczyliście! Graliśmy smutno, ale nie płakaliście!".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
mówiąc: ʼGraliśmy wam na flecie, ale nie tańczyliście; zawodziliśmy, ale nie uderzaliście się ze smutkuʼ.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
„Graliśmy wam wesołą melodię, a nie tańczyliście. Zagraliśmy smutną, a nie płakaliście”.