Porównanie tłumaczeń Mt 11:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
mówią: Graliśmy na flecie wam i nie zatańczyliście, lamentowaliśmy i nie biliście się w piersi [z żalu].
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i mówiąc zagraliśmy na flecie wam a nie zatańczyliście śpiewaliśmy żałobne pieśni wam a nie uderzyliście się w pierś
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie uderzaliście się w piersi.*[*Gra na flecie oznacza wesele, pieśń żałobna – pogrzeb. Żydzi czasów Jezusa oczekiwali Zbawiciela, jednak byli podejrzliwi wobec wszystkiego, co nowe – każdy powód był dobry, aby zachować obojętność i nie brać pod uwagę zmiany.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
mówią, Zagraliśmy na flecie* wam i nie zatańczyliście, zaczęliśmy zawodzić i nie uderzyliście się (w piersi). [* Ściślej aulos, instrument podobny do fletu.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i mówiąc zagraliśmy na flecie wam a nie zatańczyliście śpiewaliśmy żałobne pieśni wam a nie uderzyliście się (w pierś)