Porównanie tłumaczeń Mt 11:19

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Przyszedł Syn Człowieka, jedzący i pijący, i mówią: Oto człowiek żarłok i pijak, poborców podatków przyjaciel i grzeszników. I została usprawiedliwiona mądrość przez dzieła jej
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Przyszedł Syn człowieka jedzący i pijący i mówią oto człowiek żarłok i nadużywający wina celników przyjaciel i grzeszników i została uznana za sprawiedliwą mądrość z dzieci jej
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Przyszedł Syn Człowieczy,* jadł i pił,** a mówią: Oto człowiek żarłoczny i nadużywający wina, przyjaciel celników i grzeszników.*** I mądrość**** jest usprawiedliwiona na podstawie swych czynów.*****[*470 8:20][**470 9:10; 500 2:2][***470 9:11; 490 15:1-2; 490 19:7][****530 1:24][*****Może znaczyć, w zależności od przyjętego znaczenia spójnika καί, np.: (1) A mądrość… Mądra ocena zawsze bierze pod uwagę czyny (490 7:35;490 15:2). (2) I mądrość… Mądrość Żydów wystawiła sobie świadectwo w ich czynach (ironiczne; por. w. 25).]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Przyszedł Syn Człowieka jedzący i pijący i mówią: Oto człowiek żarłoczny i pijący wino, poborców przyjaciel i grzeszników. I usprawiedliwiona została - mądrość z czynów jej.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Przyszedł Syn człowieka jedzący i pijący i mówią oto człowiek żarłok i nadużywający wina celników przyjaciel i grzeszników i została uznana za sprawiedliwą mądrość z dzieci jej
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, i mówią: To żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość znalazła usprawiedliwienie w swoich czynach.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Lecz usprawiedliwiona jest mądrość przez swoje dzieci.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc, a mówią: Oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników; i usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Przyszedł syn człowieczy jedząc i pijąc, i mówią: Oto człowiek obżerca i winożarłok, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: Ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Oto cała ich mądrość!
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Przyszedł Syn Człowieczy; je i pije, a mówią: «To żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak o mądrości świadczą jej dzieła”.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówią: To żarłok i pijak, przyjaciel poborców i grzeszników. A jednak mądrość okazuje się sprawiedliwa poprzez swoje czyny”.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
A gdy przyszedł Syn Człowieczy, który je i pije, to mówią: Żarłok i pijak, zadaje się z ludźmi o złej sławie. Oto cała ich mądrość.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówią: Oto obżartuch i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I znalazła mądrość usprawiedliwienie w swoich czynach.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Прийшов Син Людський, що їсть і п'є, і вони кажуть: Ось ця людина ненажера і п'яниця, друг митників та грішників. І виправдалася премудрість власними ділами.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Przyszedł ten wiadomy syn tego wiadomego człowieka jedzący i pijący, i powiadają: Zobaczcie-oto jakiś człowiek żarłok i winopijca, dzierżawców poboru z pełnych urzeczywistnień przyjaciel i uchybiających celu. I doznała usprawiedliwienia ta mądrość od tych dzieł swoich.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Przyszedł Syn Człowieka, jedzący i pijący, a mówią: Oto człowiek żarłoczny i pijanica wina, przyjaciel poborców podatków i grzeszników. Bodaj została uznana za sprawiedliwą mądrość ze swojego potomstwa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Przyszedł Syn Człowieczy, je swobodnie, pije wino, i mówią: "Aha! Żarłok i pijak! Przyjaciel celników i grzeszników!". Otóż mądrość przejawia się w czynach, jakie rodzi".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mimo to mówią: ʼOto człowiek żarłoczny i oddający się piciu wina, przyjaciel poborców podatkowych i grzesznikówʼ. Niemniej mądrość potwierdza swą prawość swoimi dziełami”.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Gdy Ja, Syn Człowieczy, jem i piję—mówią: „Co za żarłok i pijak, przyjaciel poborców podatkowych i innych grzeszników!”. No cóż, mądrość poznaje się po wypływających z niej czynach.