Porównanie tłumaczeń Mt 11:20

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Wtedy zaczął ganić miasta w których stały się największe dzieła mocy Jego, że nie zmieniły myślenia.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Wtedy zaczął łajać miasta w których stało się najwięcej dzieł mocy Jego że nie opamiętały się
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wtedy zaczął grozić miastom, w których miało miejsce najwięcej przejawów Jego mocy,* ** że się nie opamiętały:***[*Przejaw mocy, δύναμις, może występować z τέρας, tj. cud, zob. 510 2:19. W NP pojawia się tylko w lm z σημεῖα, tj. znaki (470 12:38); bardzo powszechne u Jana. Bliskoznaczne: παράδοξος, niesłychany, dziwny (490 5:26), ἔνδοξος, chwalebny (490 13:17), θαυμάσιος, cudowny (470 21:15).][**500 15:24; 510 2:22; 490 10:21; 490 10:22; 480 2:23-28; 490 6:1-5; 480 3:1-6; 490 6:6-11][***Nieczułość na wezwanie Boże jest winą człowieka. Powód braku odpowiedzi na zaproszenie ewangelii nie musi leżeć po stronie zwiastującego.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wtedy zaczął łajać miasta, w których stały się bardzo liczne dzieła mocy jego, że nie zmieniły myślenia:
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Wtedy zaczął łajać miasta w których stało się najwięcej dzieł mocy Jego że nie opamiętały się
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Wtedy Jezus zaczął grozić miastom, w których najczęściej dawał wyraz swej mocy, a które się nie opamiętały:
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Wtedy zaczął ganić miasta, w których działo się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały, mówiąc:
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Tedy począł przymawiać miastom, w których się najwięcej działo cudów jego, że nie pokutowały, mówiąc:
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Tedy począł wymawiać miastom, w których się zstało barzo wiele cudów jego, że nie czyniły pokuty.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonał najwięcej niezwykłych czynów, gdyż się nie opamiętały:
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Potem zaczął czynić wyrzuty miastom, w których dokonał najwięcej cudów, za to, że się nie nawróciły.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Wtedy zaczął ganić te miasta, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że nie podjęły pokuty:
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Potem zaczął ganić te miasta, w których dokonał największych czynów, za to, że się nie nawróciły:
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Wtedy zaczął czynić wymówki miastom, w których dokonał najwięcej cudów, że się nie nawróciły: -
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Тоді почав [Ісус] докоряти містам, у яких сталося найбільш з Його див, за те, що вони не покаялися:
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Wtedy począł sobie od prapoczątku aby lżyć te wiadome miasta w których stały się wiadome najliczniejsze moce jego, że nie zmieniły rozumowania:
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Wtedy zaczął ganić miasta, w których się stało najwięcej jego cudów, że się nie skruszyły:
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Wtedy Jeszua zaczął ganić miasta, w których dokonał większości swych cudów, gdyż ich mieszkańcy nie odwrócili się od swych grzechów ku Bogu.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Wtedy zaczął ganić miasta, w których dokonała się większość jego potężnych dzieł, że nie okazały skruchy:
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Wtedy zaczął czynić wyrzuty miastom, w których dokonał najwięcej cudów, że mimo to się nie opamiętały.