Porównanie tłumaczeń Mt 11:22

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ale mówię wam, Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie w dzień sądu niż wam.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nadto mówię wam Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dniu sądu niż wam
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Lecz mówię wam: W dniu sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam.1) 2)[1)Tj. Bóg będzie rozliczał każdego stosownie do danych mu możliwości. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się oczekiwać (Łk 12:46-48).][2)Mt 10:15; Mt 11:24]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nadto mówię wam: Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie w dniu sądu niż wam.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nadto mówię wam Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dniu sądu niż wam