Porównanie tłumaczeń Mt 11:23

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I ty, Kafarnaum, Nie aż do nieba zostaniesz podniesione? Aż do odchłani zejdziesz, bo jeśli w Sodomie stałyby się dzieła mocy które stały się w tobie, pozostałyby do dzisiaj.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i ty Kapernaum aż do nieba które zostało wywyższone aż do piekła zostaniesz strącone gdyż jeśli w Sodomie stały się dzieła mocy które stały się w tobie pozostały kiedykolwiek aż do dzisiaj
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A ty, Kafarnaum,* czy aż do nieba będziesz wywyższone?** Aż do Hadesu*** zstąpisz,**** bo gdyby w Sodomie***** miały miejsce te przejawy mocy, do których doszło w tobie, dotrwałaby do dnia dzisiejszego.[*470 4:13][**290 14:13][***W SP Hades występuje jako Szeol (490 10:15;490 16:23; 730 20:13-14), zob. 470 11:23L.][****290 14:15; 330 26:20; 490 16:23; 510 2:27; 730 1:18; 730 20:14][*****10 19:24-28; 680 2:6]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I ty, Kafarnaum: Czy aż do nieba będziesz-wywyższone? Aż do otchłani zejdziesz, Bo gdyby w Sodomie stały się dzieła mocy, (które stały się) (u) ciebie, pozostałaby aż do dzisiaj.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i ty Kapernaum aż do nieba które zostało wywyższone aż do piekła zostaniesz strącone gdyż jeśli w Sodomie stały się dzieła mocy które stały się w tobie pozostały (kiedy)kolwiek aż do dzisiaj