Porównanie tłumaczeń Mt 11:23

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I ty, Kafarnaum, Nie aż do nieba zostaniesz podniesione? Aż do odchłani zejdziesz, bo jeśli w Sodomie stałyby się dzieła mocy które stały się w tobie, pozostałyby do dzisiaj.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i ty Kapernaum aż do nieba które zostało wywyższone aż do piekła zostaniesz strącone gdyż jeśli w Sodomie stały się dzieła mocy które stały się w tobie pozostały kiedykolwiek aż do dzisiaj
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba będziesz wywyższone? Aż do hadesu zstąpisz, bo gdyby w Sodomie miały miejsce te przejawy mocy, do których w tobie doszło, pozostałaby do dnia dzisiejszego.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I ty, Kafarnaum: Czy aż do nieba będziesz-wywyższone? Aż do otchłani zejdziesz, Bo gdyby w Sodomie stały się dzieła mocy, (które stały się) (u) ciebie, pozostałaby aż do dzisiaj.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i ty Kapernaum aż do nieba które zostało wywyższone aż do piekła zostaniesz strącone gdyż jeśli w Sodomie stały się dzieła mocy które stały się w tobie pozostały (kiedy)kolwiek aż do dzisiaj