Porównanie tłumaczeń Mt 11:28

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Chodźcie tutaj do mnie wszyscy zmęczeni i obciążeni a Ja dam odpocznienie wam.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Chodźcie do Mnie wszyscy trudzący się i którzy są obciążeni a Ja dam odpocząć wam
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Chodźcie do Mnie wszyscy* zapracowani i przeciążeni,** a Ja was odświeżę.***[*500 6:37; 500 7:37][**300 31:25; 470 23:4; 490 11:46; 510 15:10][***odświeżę, ἀναπαύσω, l. orzeźwię, zapewnię odpoczynek.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Chodźcież do mnie wszyscy - trudzący się i obciążeni, i ja dam odpocząć wam.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Chodźcie do Mnie wszyscy trudzący się i którzy są obciążeni a Ja dam odpocząć wam