Porównanie tłumaczeń Mt 11:8

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie [szaty] ubranego? Oto [ci] miękkie noszący w domach królów są.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ale co wyszliście zobaczyć człowieka w miękkie szaty który jest przyodziany oto miękkie noszący w domach królów są
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ale co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka ubranego w miękkie szaty?* ** Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich.[*Może chodzić o sprawujących władzę lub urzędników dworskich gotowych, w imię wygody, służyć każdemu.][**470 3:4]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie (szaty) przyodzianego? Oto miękkie noszący w domach królów są.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ale co wyszliście zobaczyć człowieka w miękkie szaty który jest przyodziany oto miękkie noszący w domach królów są
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty?Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ale coście wyszli widzieć? Izali człowieka w miękkie szaty obleczonego? oto którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Ale coście wyszli widzieć? Człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto którzy w miękkie szaty się obłóczą, w domiech królewskich są.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Po co więc poszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Przecież ci, którzy noszą wytworne szaty, mieszkają w pałacach królewskich.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Po co więc wyszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Ci, którzy wytwornie się ubierają, mieszkają w królewskich pałacach.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
No, co wyszliście zobaczyć!? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Przecież ci, co miękkie szaty noszą, w domach królewskich przebywają.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Po co więc poszliście? Zobaczyć człowieka pięknie ubranego? Ludzie pięknie wystrojeni mieszkają w królewskich pałacach.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka otulonego w miękkie szaty? Ci, co noszą miękkie szaty, mieszkają w królewskich komnatach.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
На що вийшли подивитися? На людину, вбрану в м'який одяг? Таж ті, що носять м'який одяг, сидять у царських палацах.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Ale po co wyszliście? Ujrzeć jakiegoś niewiadomego człowieka w miękkich z dwu stron ubranego? Oto ci te miękkie noszący w domach królów są.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A co wyszliście zobaczyć? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Nie? Więc co wyszliście oglądać? Kogoś dobrze ubranego? Dobrze ubrani przebywają w królewskich pałacach.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Co więc wyszliście ujrzeć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Przecież ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Kogo przyszliście obejrzeć? Dobrze ubranego człowieka? Tacy mieszkają w królewskich pałacach, nie na pustyni.