Porównanie tłumaczeń Mt 11:9

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ale [po] co wyszliście? Proroka zobaczyć? Tak, mówię wam i [to dalece] przewyższającego proroka.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ale co wyszliście zobaczyć proroka tak mówię wam i więcej niż proroka
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka?* Tak! Mówię wam, nawet więcej niż proroka.[*470 14:5; 470 21:26; 490 1:76]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, i więcej (niż) proroka.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ale co wyszliście zobaczyć proroka tak mówię wam i więcej (niż) proroka