Porównanie tłumaczeń Mt 3:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Którego wiejadło w ręku Jego, i oczyści klepisko Jego, i zbierze razem zboże Swoje do składu zaś plewę spali ogniem nieugaszonym.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Którego wiejadło w ręku Jego i wyczyści klepisko Jego i zbierze pszenicę Jego do spichlerza zaś plewę spali ogniem nieugaszonym
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
w Jego ręku jest przetak* i (dokładnie) wyczyści swoje klepisko, zbierze swoje ziarno do spichrza,** plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym.***[*290 41:16; 300 15:7][**470 13:30; 730 14:15][***220 20:26; 290 34:8-10; 290 66:24; 470 13:49-50; 650 10:27; 730 20:15]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Którego wiejadło w ręku jego i wyczyści klepisko jego i zbierze zboże jego do składu, zaś plewę spali ogniem nieugaszonym.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Którego wiejadło w ręku Jego i wyczyści klepisko Jego i zbierze pszenicę Jego do spichlerza zaś plewę spali ogniem nieugaszonym