Porównanie tłumaczeń Mt 3:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Którego wiejadło w ręku Jego, i oczyści klepisko Jego, i zbierze razem zboże Swoje do składu zaś plewę spali ogniem nieugaszonym.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Którego wiejadło w ręku Jego i wyczyści klepisko Jego i zbierze pszenicę Jego do spichlerza zaś plewę spali ogniem nieugaszonym
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
w Jego ręku jest przetak i dokładnie wyczyści swoje klepisko, zbierze swoją ziarno do spichrza, plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Którego wiejadło w ręku jego i wyczyści klepisko jego i zbierze zboże jego do składu, zaś plewę spali ogniem nieugaszonym.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Którego wiejadło w ręku Jego i wyczyści klepisko Jego i zbierze pszenicę Jego do spichlerza zaś plewę spali ogniem nieugaszonym