Porównanie tłumaczeń Mt 3:15

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Odpowiedziawszy zaś Jezus rzekł mu: Dopuść teraz, tak bowiem właściwie jest nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy pozwala Mu.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Odpowiedziawszy zaś Jezus powiedział do Niego pozwól teraz tak bowiem przystające jest nam wypełnić całą sprawiedliwość wtedy dopuszcza Go
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jezus odpowiedział mu: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.* Wtedy Mu ustąpił.[*470 5:17-18]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Odpowiadając zaś Jezus rzekł do niego: Dopuść teraz, tak bowiem przystojne jest nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy dopuszcza go.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Odpowiedziawszy zaś Jezus powiedział do Niego pozwól teraz tak bowiem przystające jest nam wypełnić całą sprawiedliwość wtedy dopuszcza Go
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Lecz Jezus mu odpowiedział: Teraz ustąp. Uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A odpowiadając Jezus, rzekł do niego: Zaniechaj teraz; albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość; tedy go zaniechał.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Zaniechaj teraz, abowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość. I tak go dopuścił.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Ale Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo powinniśmy wypełnić całą sprawiedliwość. Wówczas Mu ustąpił.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Jezus mu odpowiedział: „Zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność”. Wtedy się zgodził.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Odpowiadając Jezus rzekł mu: „Zgódź się jednak, bo tak właśnie godzi się nam w pełni wykonać wszystko, co związane ze sprawiedliwością”. Wówczas się zgodził.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
A odpowiedając Jezus, rzekł do niego: Zaniechaj teraz; abowiem tak nam jest przystojna wypełnić wszytkę sprawiedliwość; tedy go zaniechał.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Jezus mu odpowiedział: - Zgódź się teraz, bo trzeba, abyśmy przez to wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy się zgodził.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Відповідаючи, Ісус мовив йому: Залиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді допустив Його.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Odróżniwszy się zaś Iesus rzekł istotnie do niego: Puść od siebie w tej chwili, w ten właśnie sposób bowiem właściwe jest nam uczynić pełną wszystką zebraną reguł cywilizacji. Wtedy puszcza od siebie go.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: Dopuść teraz; bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jednak Jeszua odrzekł mu: "Pozwól, aby teraz tak się stało, bo powinniśmy czynić wszystko, czego wymaga sprawiedliwość". Więc Jochanan ustąpił Mu.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: ”Niech tym razem tak będzie, bo w ten sposób przystoi nam wykonać wszystko, co prawe”. Wtedy on przestał go powstrzymywać.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
—Uczyń to—odpowiedział mu Jezus—musimy bowiem wypełnić to, co należy. Wtedy Jan zgodził się.