Porównanie tłumaczeń Mt 3:16

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Zostawszy zanurzonym zaś Jezus zaraz wyszedł z wody, i oto otwarte zostały [Mu] Niebiosa, i ujrzał Ducha Boga schodzącego jakby gołąb i przychodzącego na Niego.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
A zostawszy zanurzonym Jezus wyszedł zaraz z wody i oto zostały otworzone Mu niebiosa i zobaczył Ducha Boga schodzącego jakby gołębica i przychodzącego na Niego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały Mu otwarte niebiosa,* i zobaczył Ducha Bożego, jak zstępował niczym gołębica i przychodził na Niego.**[*10 28:17; 330 1:1; 500 1:51; 510 7:56; 730 4:1][**70 6:34; 90 16:13; 290 11:2; 290 42:1; 290 61:1; 330 11:5; 510 1:8]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Zostawszy zanurzonym zaś Jezus zaraz wyszedł z wody. I oto otwarte zostały [mu] niebiosa i zobaczył Ducha Boga schodzącego jakby gołąb [i] przychodzącego na niego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
A zostawszy zanurzonym Jezus wyszedł zaraz z wody i oto zostały otworzone Mu niebiosa i zobaczył Ducha Boga schodzącego jakby gołębica i przychodzącego na Niego