Porównanie tłumaczeń Mt 3:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
mówiąc: Zmieniajcie myślenie, zbliża się bowiem Królestwo Niebios,
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i mówiący opamiętajcie się zbliżyło się bowiem Królestwo Niebios
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Opamiętajcie się,1) 2) gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios.3)[1)Opamiętajcie się, μετανοεῖτε, lub: zastanówcie się i zmieńcie zdanie.][2)Jl 2:12; Iz 55:7; Ez 33:11; Mt 4:17; Mk 1:15; Łk 15:10; Łk 24:47; Dz 2:38; Dz 19:4; Dz 20:21; Dz 26:20][3)Dn 2:44; Dn 7:14; Mt 4:17; Mt 5:3; Mt 7:21; Mt 10:7; Mt 11:11; Mt 13:24; Mt 25:1; Mk 1:15; J 3:3; Dz 1:3]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
[i] mówiący: Zmieniajcie myślenie, zbliżyło się bowiem królestwo niebios.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i mówiący opamiętajcie się zbliżyło się bowiem Królestwo Niebios