Porównanie tłumaczeń Mt 3:5

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała okolica Jordanu,
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała okolica Jordanu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wtedy zaczęła wychodzić do niego Jerozolima, cała Judea oraz cała okolica nad Jordanem,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała okolica Jordanu,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała okolica Jordanu