Porównanie tłumaczeń Mt 3:9

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
i nie uważajcie za słuszne mówić w sobie: Ojca mamy Abrahama, mówię bowiem wam, że może Bóg z kamieni tych wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i nie uważalibyście mówić w sobie Ojca mamy Abrahama mówię bowiem wam że może Bóg z kamieni tych wzbudzić dzieci Abrahama
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
i nie myślcie, że możecie sobie mówić: Ojca mamy Abrahama.* ** Bo mówię wam, że Bóg może z tych kamieni*** wzbudzić dzieci Abrahamowi.****[*Wg Żydów, zasługi ojców, a szczególnie Abrahama, były wystarczające dla całego Izraela.][**500 8:33; 520 9:7][***490 19:40][****520 4:16; 550 3:7; 480 1:9-11; 490 3:21-22; 500 1:31-34; 480 1:12-13; 490 4:1-13]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
i nie uznajcie za słuszne mówić w sobie: Ojca mamy Abrahama, mówię bowiem wam, że może Bóg z kamieni tych podnieść* dzieci Abrahamowi. [* Wzbudzić.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i nie uważalibyście mówić w sobie Ojca mamy Abrahama mówię bowiem wam że może Bóg z kamieni tych wzbudzić dzieci Abrahama