Porównanie tłumaczeń Mt 7:10

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Lub i rybę poprosi, nie węża poda mu!
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
I jeśli rybę poprosiłby nie węża poda mu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Lub gdy poprosi o rybę, poda mu węża?
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Albo i rybę poprosi nie węża poda mu!* [* W grece znak zapytania (oznaczany średnikiem).]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I jeśli rybę poprosiłby nie węża poda mu
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку?
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Lub, gdy poprosi o rybę, podaje węża?
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A gdy prosi o rybę, czy da mu węża?
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A prosiłby o rybę, izali mu da węża?
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Abo jeśliby prosił o rybę, izali mu poda węża?
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Albo węża, gdy ten prosi go o rybę?
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Albo gdy poprosi o rybę, czy poda mu węża?
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Albo gdy o rybę poprosi, czy poda mu węża?
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Albo węża, gdy prosi o rybę?
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Albo węża, gdy on prosi o rybę?
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Albo i o rybę będzie prosił, czy nie węża da jako naddatek na służbę mu?
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A gdy poprosi o rybę, da mu węża?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Albo jeśli prosi o rybę, da mu żmiję?
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Albo jeśli go poprosi o rybę – czyż poda mu węża?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Albo węża, gdy poprosi o rybę?