Porównanie tłumaczeń Mt 7:14

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ponieważ wąska brama i zwężona droga prowadząca do życia, i nieliczni są znajdujący ją.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Gdyż ciasna brama i która jest ścieśniona droga prowadząca w życie i nieliczni są znajdujący ją
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jak ciasna* jest brama** i wąska droga,*** która prowadzi do życia – i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.****[*470 19:24][**230 118:19-20][***230 16:11; 300 21:8; 500 14:6; 510 9:2; 510 19:9; 510 24:22][****470 22:14]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Cóż za wąska brama i ścieśniona droga - odprowadzająca w życie, i nieliczni są znajdujący ją.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Gdyż ciasna brama i która jest ścieśniona droga prowadząca w życie i nieliczni są znajdujący ją