Porównanie tłumaczeń Mt 7:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Więc każde drzewo dobre, owoce dobre wydaje, zaś zgniłe drzewo, owoce złe wydaje.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Tak każde drzewo dobre owoce dobre czyni zaś zgniłe drzewo owoce niegodziwe czyni
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Tak każde dobre drzewo* wydaje piękne owoce,** ale bezużyteczne drzewo wydaje złe owoce.***[*470 12:33][**550 5:22-23][***550 5:19-21]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Tak każde drzewo dobre owoce piękne czyni, zaś zepsute drzewo owoce złe czyni.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Tak każde drzewo dobre owoce dobre czyni zaś zgniłe drzewo owoce niegodziwe czyni
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute — owoc bez wartości.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Tak ci wszelkie drzewo dobre owoce dobre przynosi; ale złe drzewo owoce złe przynosi.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Tak wszelkie drzewo dobre, owoce dobre rodzi, a złe drzewo, owoce złe rodzi.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Każde zdrowe drzewo rodzi dobre owoce, a chore drzewo owoce złe.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzybione rodzi owoce zepsute.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Tylko szlachetne drzewo rodzi dobre owoce, a dzikie rodzi złe.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Tak (to jest): Wszelkie drzewo dobre rodzi dobre owoce, a złe drzewo rodzi złe owoce.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
W ten właśnie sposób wszystko drzewo dobre owoce odpowiednie i dogodne czyni, zaś zgniłe drzewo owoce złośliwe wskutek zaprawienia czyni.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Tak też każde dobre drzewo wydaje szlachetne owoce; a skażone drzewo wydaje zepsute owoce.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Podobnie i każde zdrowe drzewo wydaje dobre owoce, a kiepskie drzewo wydaje złe owoce.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Podobnie każde drzewo dobre wydaje owoc wyborny, ale każde drzewo spróchniałe wydaje owoc bezwartościowy;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Szlachetne drzewo rodzi dobre owoce, a dzikie drzewo—gorzkie.