Porównanie tłumaczeń Mt 7:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Więc każde drzewo dobre, owoce dobre wydaje, zaś zgniłe drzewo, owoce złe wydaje.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Tak każde drzewo dobre owoce dobre czyni zaś zgniłe drzewo owoce niegodziwe czyni
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Tak każde dobre drzewo* wydaje piękne owoce,** ale bezużyteczne drzewo wydaje złe owoce.***[*470 12:33][**550 5:22-23][***550 5:19-21]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Tak każde drzewo dobre owoce piękne czyni, zaś zepsute drzewo owoce złe czyni.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Tak każde drzewo dobre owoce dobre czyni zaś zgniłe drzewo owoce niegodziwe czyni