Porównanie tłumaczeń Mt 7:18

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Nie jest w stanie drzewo dobre owoców złych wydawać [przynosić], i nie drzewo zgniłe owoców dobrych wydawać [przynosić].
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie może drzewo dobre owoców niegodziwych czynić ani drzewo zgniłe owoców dobrych czynić
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dobre drzewo nie jest w stanie wydawać złych owoców ani bezużyteczne drzewo wydawać pięknych owoców.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nie może drzewo dobre owoców złych czynić, ani drzewo zepsute owoców pięknych czynić.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie może drzewo dobre owoców niegodziwych czynić ani drzewo zgniłe owoców dobrych czynić
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Nie może dobre drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Nie może drzewo dobre, owoców złych rodzić ani drzewo złe, owoców dobrych rodzić.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Nie może bowiem zdrowe drzewo rodzić złych owoców ani chore drzewo dobrych owoców.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców, ani drzewo zagrzybione rodzić dobrych owoców.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Jak szlachetne drzewo nie może rodzić złych owoców, tak dzikie drzewo nie może rodzić dobrych.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Не може добре дерево поганих плодів родити, ані погане дерево родити добрих плодів.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Nie może drzewo dobre owoce złośliwe czynić, ani drzewo zgniłe owoce odpowiednie i dogodne czynić.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Nie może dobre drzewo wydawać zepsutych owoców, ani skażone drzewo wydawać szlachetnych owoców.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Zdrowe drzewo nie może wydać złego owocu ani kiepskie drzewo dobrego owocu.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
drzewo dobre nie może rodzić owocu bezwartościowego ani nie może drzewo spróchniałe wydać owocu wybornego.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Ani to pierwsze nie może rodzić cierpkich owoców, ani to drugie—dobrych.