Porównanie tłumaczeń Mt 7:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
W [jakiej] bowiem decyzji potępiającej sądzicie, zostaniecie osądzeni, i w [jakiej] mierze mierzycie, odmierzone zostanie wam.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
W jakim bowiem sądzie sądzicie zostaniecie osądzeni i w jakiej mierze mierzycie odmierzą proporcjonalnie wam
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bo jakim sądem sądzicie, takim was osądzą,* i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.**[*330 35:11; 520 2:1; 660 2:13; 660 5:9][**480 4:24]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(Jakim) bowiem sądem sądzicie, osądzeni zostaniecie, i w jakiej mierze mierzycie, odmierzone zostanie wam.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
W jakim bowiem sądzie sądzicie zostaniecie osądzeni i w jakiej mierze mierzycie odmierzą proporcjonalnie wam