Porównanie tłumaczeń Mt 7:21

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Nie każdy mówiący mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale czyniący wolę Ojca Mego w Niebiosach.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie każdy mówiący mi Panie Panie wejdzie do Królestwa Niebios ale czyniący wolę Ojca mojego w niebiosach
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Nie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie,* wejdzie do Królestwa Niebios,** lecz ten, kto pełni wolę mojego Ojca*** w niebie.[*470 25:11; 490 6:46; 490 13:25; 520 10:13; 530 12:3][**470 5:20; 500 3:5; 510 14:22; 680 1:11][***470 12:50; 520 12:2; 560 5:17; 580 1:9; 690 2:17]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nie każdy mówiący mi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, ale czyniący wolę Ojca mego w niebiosach.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie każdy mówiący mi Panie Panie wejdzie do Królestwa Niebios ale czyniący wolę Ojca mojego w niebiosach