Porównanie tłumaczeń Mt 7:22

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Liczni mówić będą mi w tym dniu: Panie, Panie, nie Twym imieniem prorokowaliśmy, i Twym imieniem demony wyrzucaliśmy? I Twym imieniem cudów licznych dokonaliśmy?
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Liczni powiedzą Mi w ten dzień Panie Panie nie w Twoim imieniu prorokowaliśmy i w Twoim imieniu demony wyrzucaliśmy i w Twoim imieniu dzieła mocy liczne uczyniliśmy
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W tym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie dokonaliśmy wielu cudów?*[*300 14:14; 300 27:15; 480 9:38; 480 16:171; 490 13:25-27; 510 19:13]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Liczni powiedzą mi w ów dzień: Panie, Panie, nie twoim imieniem prorokowaliśmy, i twoim imieniem demony wyrzuciliśmy, i twoim imieniem dzieła mocy liczne uczyniliśmy?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Liczni powiedzą Mi w ten dzień Panie Panie nie (w) Twoim imieniu prorokowaliśmy i (w) Twoim imieniu demony wyrzucaliśmy i (w) Twoim imieniu dzieła mocy liczne uczyniliśmy