Porównanie tłumaczeń Mt 7:23

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I wtedy wyznam im, że: Nigdy [nie] poznałem was, odejdźcie ode mnie wykonawcy bezprawia.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
I wtedy wyznam im że nigdy poznałem was odstąpcie ode Mnie czyniący bezprawie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wówczas wyznam im: Nigdy was nie poznałem.* Odstąpcie ode Mnie** wy, którzy czynicie bezprawie.***[*470 10:33; 470 25:12; 620 2:12][**470 25:41][***230 6:9; 470 13:41; 470 24:12]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I wtedy ogłoszę im, że: Nigdy (nie) poznałem was, odstępujcie ode mnie czyniący bezprawie.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I wtedy wyznam im że nigdy poznałem was odstąpcie ode Mnie czyniący bezprawie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Wówczas im oświadczę: Nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode Mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia.[9]
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A tedy im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A tedy wyznam im, żem was nigdy nie znał: Odstąpcie ode mnie, którzy nieprawość czynicie!
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem, odstąpcie ode Mnie wy, którzy się dopuszczacie bezprawia.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem! Odejdźcie ode Mnie wy, którzy postępujecie niegodziwie.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Jednak wtedy oświadczę im: Nigdy was nie poznałem; odejdźcie ode mnie popełniający nieprawość.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Ale ja oświadczę: Nie znam was! Idźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się bezprawia.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Wtedy im powiem: Ja was nigdy nie znałem. Odejdźcie ode Mnie, zło czyniący!
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Тоді скажу їм: Я вас ніколи не знав, відійдіть від мене ви, що чините беззаконня.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
I wtedy mówiąc to samo potwierdzę im że: Nigdy nie rozeznałem was; oddalajcie się ode mnie wiadomi działający dla zarobku tę zaprzeczoność Przydzielonego obyczajowego prawa.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A wtedy im wyznam: Nigdy was nie poznałem; odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Wtedy ja im powiem prosto w twarz: "Nigdy was nie znałem! Odejdźcie ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie!"
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Ale Ja im odpowiem: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie stąd wy wszyscy, którzy czynicie zło!”.