Porównanie tłumaczeń Mt 7:24

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Każdy więc, kto słucha Mych słów tych i wykonuje je, przyrównany zostanie mężowi rozważnemu, który zbudował jego dom na skale.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Każdy więc który słucha moich słów tych i czyni je będzie podobny on mężowi rozumnemu który zbudował dom jego na skale
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Każdy więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je,* porównany będzie do człowieka mądrego,** który swój dom zbudował na skale.***[*660 1:22-25; 490 6:47-49][**240 24:3; 470 25:2][***470 16:18]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Każdy więc, który słucha mych słów tych i czyni je, podobny będzie* mężowi rozsądnemu, który zbudował jego dom na skale. [* Liczne rękopisy: "uczynię go podobnym, porównam".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Każdy więc który słucha moich słów tych i czyni je będzie podobny on mężowi rozumnemu który zbudował dom jego na skale
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skale.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Wszelkiego tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, przypodobam mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Wszelki tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, będzie przypodobany mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Każdy więc, kto słucha tych Moich słów i wprowadza je w czyn, podobny jest do człowieka rozsądnego, który zbudował swój dom na skale.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Każdy, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skale.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Otóż każdy, kto słucha tych moich słów i wykonuje je, stanie się podobny do człowieka mądrego, który swój dom zbudował na skale.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
A zatem każdy, kto słucha moich słów i zgodnie z nimi postępuje, podobny jest do człowieka mądrego, który zbudował sobie dom na skale.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Każdy więc, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, podobny będzie do człowieka rozsądnego, który zbudował swój dom na skale.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, подібний до мудрого чоловіка, що збудував свою оселю на камені;
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Wszystek więc taki który słucha moje wiadome odwzorowane wnioski te właśnie i czyni je, będzie upodobniony mężowi myślącemu z umiarkowania takiemu który zbudował swoje domostwo aktywnie na wiadomą skałę.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Każdego więc, co słucha tych moich słów i je czyni, przyrównam do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Każdy zatem, kto słyszy moje słowa i postępuje według nich, będzie jak człowiek roztropny, który zbudował swój dom na skale.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
”Dlatego każdy, kto słyszy te moje słowa i wprowadza je w czyn, zostanie przyrównany do męża roztropnego, który zbudował swój dom na masywie skalnym.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Ten, kto Mnie słucha, i postępuje według moich słów, jest jak człowiek rozsądny, który swój dom zbudował na mocnym fundamencie.