Porównanie tłumaczeń Mt 7:24

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Każdy więc, kto słucha Mych słów tych i wykonuje je, przyrównany zostanie mężowi rozważnemu, który zbudował jego dom na skale.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Każdy więc który słucha moich słów tych i czyni je będzie podobny on mężowi rozumnemu który zbudował dom jego na skale
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Każdy więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je,* porównany będzie do człowieka mądrego,** który swój dom zbudował na skale.***[*660 1:22-25; 490 6:47-49][**240 24:3; 470 25:2][***470 16:18]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Każdy więc, który słucha mych słów tych i czyni je, podobny będzie* mężowi rozsądnemu, który zbudował jego dom na skale. [* Liczne rękopisy: "uczynię go podobnym, porównam".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Każdy więc który słucha moich słów tych i czyni je będzie podobny on mężowi rozumnemu który zbudował dom jego na skale