Porównanie tłumaczeń Mt 7:26

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I każdy, słuchający Mych słów tych i nie wykonujący ich, przyrównany zostanie mężowu głupiemu, który zbudował jego dom na piasku.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
A każdy słuchający moich słów tych i nie czyniący ich zostanie upodobniony mężowi głupiemu który zbudował dom jego na piasku
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A każdy, kto słucha tych moich słów, lecz ich nie wypełnia,* porównany będzie do człowieka głupiego, który swój dom zbudował na piasku.[*330 33:32]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I każdy słuchający mych słów tych i nie czyniący ich, podobny będzie mężowi głupiemu, który zbudował jego dom na piasku.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
A każdy słuchający moich słów tych i nie czyniący ich zostanie upodobniony mężowi głupiemu który zbudował dom jego na piasku
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przypodobany będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, będzie podobny mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Każdy zaś, kto słucha tych Moich słów i nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który dom zbudował na piasku.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
A każdy słuchający tych moich słów, a nie wykonujący ich, stanie się podobny do człowieka głupiego, który swój dom zbudował na piasku.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Natomiast ten, kto słucha tych moich słów, lecz według nich nie postępuje, podobny jest do człowieka głupiego, który zbudował sobie dom na piasku.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Każdy zaś, kto słucha tych moich słów, a nie wprowadza ich w czyn, podobny będzie do głupca, który zbudował swój dom na piasku.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, подібний до нерозумного чоловіка, що збудував свій дім на піску;
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
I wszystek słuchający moje wiadome odwzorowane wnioski te właśnie i nie czyniący je będzie upodobniony mężowi przytępionemu zdegradowanemu i głupiemu, takiemu który zbudował swoje domostwo aktywnie na piasek.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A każdy, co słucha tych moich słów, a ich nie czyni, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Lecz każdy, kto słyszy moje słowa i nie postępuje według nich, będzie jak człowiek głupi, który wzniósł swój dom na piasku.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Każdy zaś, kto słyszy te moje słowa, a nie wprowadza ich w czyn, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Kto zaś słucha Mnie, ale nie postępuje według tego, co słyszy, jest jak człowiek głupi, który swój dom zbudował bezpośrednio na piasku—bez fundamentów.