Porównanie tłumaczeń Mt 7:8

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Każdy bowiem proszący bierze i szukający znajduje i pukającemu zostanie otworzone.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Każdy bowiem proszący otrzymuje a szukający znajduje a pukającemu zostanie otworzone
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Każdy bowiem proszący bierze, i szukający znajduje, i pukającemu otworzone będzie.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Każdy bowiem proszący otrzymuje a szukający znajduje a pukającemu zostanie otworzone
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Każdy bowiem, kto prosi, bierze; a kto szuka, znajduje; a temu, co kołacze, będzie otworzono.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Abowiem wszelki, który prosi, bierze, a kto szuka, najduje, a kołacącemu będzie otworzono.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, i kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a temu, kto puka, otwierają.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Bo ten, kto prosi - otrzymuje, kto szuka - znajduje, a temu, kto puka - otwierają.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, i otwierają temu, kto kołacze.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
бо кожний, що просить, отримує; а той, що шукає, знаходить; і тому, що стукає, відчиняють.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Wszystek bowiem wiadomy proszący bierze i wiadomy szukający znajduje i wiadomemu pukającemu będzie otworzone.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Każdy bowiem, kto prosi otrzymuje; a kto szuka znajduje; a temu, który kołacze będzie otworzone.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Bo każdy, kto wytrwale prosi, otrzymuje, kto wytrwale szuka, znajduje, a temu, kto wytrwale puka, otworzą drzwi.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, i każdy, kto szuka, znajduje, i każdemu, kto puka, będzie otworzone.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Każdy bowiem, kto prosi—dostaje; kto szuka—znajduje; a temu, kto puka—otwierają.