Porównanie tłumaczeń J 3:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Był zaś człowiek z faryzeuszy, Nikodem [na] imię mu, przełożony Judejczyków.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Był zaś człowiek z faryzeuszów Nikodem imię mu przywódca judejski
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Był zaś człowiek spośród faryzeuszów, na imię mu było Nikodem,* ** dostojnik żydowski.***[*Nikodem, Νικόδημος, czyli: pogromca tłumu. Bywa utożsamiany z Naqdimonem ben Gurionem, bogatym obywatelem Jerozolimy, który zaopatrywał pielgrzymów w wodę i który przebywał w tym mieście w czasie jego oblężenia w 70 r. Jeśli tak było, to w czasie rozmowy z Jezusem Nikodem liczył ok. 40 lat (500 3:1L.).][**500 7:50; 500 19:39][***dostojnik żydowski, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων, הַּיְהּודִים קְצִין , l. przywódca żydowski, być może członek Sanhedrynu (500 3:1L.).]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Był zaś człowiek z faryzeuszów, Nikodem (na) imię mu, przywódca Judejczyków.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Był zaś człowiek z faryzeuszów Nikodem imię mu przywódca judejski
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A był niektóry człowiek z Faryzeuszów, imieniem Nikodem, książę żydowski.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A był człowiek z Faryzeuszów imieniem Nikodem, Książę Żydowskie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Wśród faryzeuszy był pewien człowiek o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Pewien faryzeusz, który miał na imię Nikodem, dostojnik żydowski,
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Był wśród faryzeuszy pewien człowiek imieniem Nikodem, mający wysoką pozycję wśród Judejczyków.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Był wśród faryzeuszy pewien dostojnik żydowski, któremu było na imię Nikodem.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, dostojnik judejski, który miał na imię Nikodem.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Був один чоловік із фарисеїв, звався Никодимом, старшина юдейський.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Był zaś jakiś człowiek z farisaiosów, Nikodemos imię jemu, naczelny z racji swej prapoczątkowości Judajczyków.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A był człowiek z faryzeuszów, któremu na imię Nikodem, przełożony Żydów;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Był wśród p'ruszim człowiek imieniem Nakdimon, jeden z dostojników wśród Judejczyków.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A był człowiek pośród faryzeuszy, imieniem Nikodem, jeden z władców żydowskich.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Wśród faryzeuszy był pewien człowiek imieniem Nikodem, który był żydowskim przywódcą.