Porównanie tłumaczeń J 3:11

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Amen Amen mówię ci, że [co] wiemy mówimy i [co] zobaczyliśmy świadczymy, i świadectwa naszego nie przyjmujcie.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Amen amen mówię ci że co wiemy mówimy i co widzieliśmy świadczymy a świadectwa naszego nie przyjmujecie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ręczę i zapewniam cię, mówimy o tym, co wiemy,* i świadczymy o tym, co widzieliśmy,** ale naszego świadectwa nie przyjmujecie.[*wiemy, οἴδαμεν, lub: co do czego jesteśmy przekonani.][**500 7:16; 500 8:26; 500 12:49]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Amen, amen mówię ci, że co wiemy, mówimy, i co ujrzeliśmy, poświadczamy, i świadectwa naszego nie przyjmujecie.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Amen amen mówię ci że co wiemy mówimy i co widzieliśmy świadczymy a świadectwa naszego nie przyjmujecie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy, i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, iż co wiemy, mówimy, a cośmy widzieli, świadczymy: ale świadectwa naszego nie przyjmujecie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, iż co wiemy, mówiemy; a cochmy widzieli, świadczymy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Zapewniam, zapewniam cię, że to, co wiemy, mówimy i świadczymy o tym, co ujrzeliśmy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Uroczyście zapewniam cię: Głosimy to, co wiemy, i dajemy świadectwo o tym, co zobaczyliśmy, jednak nie przyjmujecie naszego świadectwa.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
O tak, zapewniam cię: mówimy, co wiemy, i zaświadczamy o tym, co widzieliśmy, lecz naszego świadectwa nie przyjmujecie.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Zapewniam cię, że mówię o tym, co wiem i świadczę o tym, co widziałem, a mimo to nie przyjmujecie mojego świadectwa.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, mówimy to, co wiemy, i dajemy świadectwo o tym, cośmy widzieli, a nie przyjmujecie naszego świadectwa.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Щиру правду, щиру кажу тобі, що те, що знаємо, - говоримо, і про те, що бачили, - свідчимо; та нашого свідчення не приймаєте.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Istotne istotnego powiadam ci, że które od przeszłości wiemy obecnie gadamy, i które od przeszłości widzimy obecnie świadczymy, i to świadectwo nasze nie bierzecie.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy mówimy i co widzieliśmy świadczymy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Doprawdy! Powiadam ci, że to, o czym mówimy, wiemy, a to, czego dajemy dowody, widzieliśmy, ale wy nie uznajecie naszych dowodów!
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Mówimy to, co wiemy, i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujcie naszego świadectwa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
—Zapewniam cię, że mówię o tym, co dobrze znam i co sam widziałem, ale wy nie uznajecie tego.