Porównanie tłumaczeń J 3:15

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
aby każdy wierzący w Niego miał życie wieczne.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
aby każdy, kto wierzy, miał w Nim życie wieczne.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
aby każdy wierzący w niego miał życie wieczne.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne