Porównanie tłumaczeń J 3:15

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
aby każdy wierzący w Niego miał życie wieczne.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
aby każdy, kto wierzy,* miał w Nim** życie wieczne.[*10 15:6; 480 1:15; 500 1:7; 500 2:23; 500 5:24; 500 7:38; 500 20:29; 510 13:39; 510 16:31; 520 3:22; 520 10:9-10; 690 5:1][**Lub: aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
aby każdy wierzący w niego miał życie wieczne.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne