Porównanie tłumaczeń J 3:16

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tak bowiem ukochał Bóg świat, więc Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Tak bowiem umiłował Bóg świat że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Tak* bowiem Bóg ukochał** świat, że Syna Jednorodzonego*** **** dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,***** nie zginął, ale miał życie wieczne.******[*Tak może ozn. stopień, tj. Do tego stopnia; albo sposób, tj. W taki sposób.][**520 5:8; 560 2:4; 630 3:4; 690 4:9-10][***Jednorodzony, μονογενής, l. jedyny, zob. 500 1:18 z przyp.; 500 3:16L.][****520 8:32][*****500 6:29; 690 5:10][******500 10:28; 500 11:252; 500 17:3; 690 5:13]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Tak bowiem umiłował Bóg świat że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego[6] Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Abowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna jednorodzonego wydał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, lecz otrzymał życie wieczne.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Тому що Бог так полюбив світ, що дав [свого] єдинородного Сина, аби кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
W ten właśnie sposób bowiem umiłował ten bóg ten naturalny ustrój światowy, tak że również tego syna tego jedynorodzonego dał, aby wszystek wtwierdzający jako do rzeczywistości do niego nie odłączyłby się przez zatracenie, ale miałby obecnie jakieś niewiadome życie organiczne niewiadome eonowe.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Bo Bóg tak ukochał świat, że dał swego jedynego i niepowtarzalnego w swoim rodzaju Syna, aby każdy, kto pokłada w nim ufność, miał życie wieczne, nie doznał zaś zupełnej zagłady.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.