Porównanie tłumaczeń J 3:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Nie bowiem wysłał Bóg Syna na świat, aby sądziłby świat, ale aby zostałaby ocalony świat przez Niego.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie bowiem wysłał Bóg Syna swego na świat aby sądziłby świat ale aby zostałby zbawiony świat przez Niego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Gdyż nie posłał* Bóg Syna na świat, aby (Ten) osądził** świat,*** ale aby świat był przez Niego zbawiony.**** *****[*500 10:36; 500 11:42; 500 17:8; 500 20:21][**osądził, κρίνῃ, l. sądził : 3 os. con. aor. i praes. act. są identyczne.][***500 5:22; 500 8:15-16; 510 17:31][****Lub: uratowany, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτου.][*****290 53:11; 470 1:21; 490 2:11; 490 19:10; 500 1:29; 500 12:47; 610 1:15; 610 2:5-6; 690 2:2]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nie bowiem wysłał Bóg Syna na świat, aby osądził* świat, ale aby wybawiony został świat przez niego. [* Wydał wyrok (potępiający).]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie bowiem wysłał Bóg Syna swego na świat aby sądziłby świat ale aby zostałby zbawiony świat przez Niego
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat: ale iżby świat był zbawion przezeń.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Bóg przecież nie posłał Syna na świat, aby świat osądził, lecz aby świat został przez Niego zbawiony.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
I nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat dzięki Niemu został zbawiony.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Bóg posłał Syna nie po to, aby świat osądzić, lecz aby przez niego świat uratować.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Bóg bowiem posłał Syna na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat był przez Niego zbawiony.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Бо Бог не послав [свого] Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ врятувався через нього.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Nie bowiem odprawił ten bóg tego syna do tego naturalnego ustroju światowego aby rozstrzygnąłby ten ustrój, ale aby zostałby ocalony ten ustrój przez-z niego.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Gdyż Bóg nie posłał na świat swojego Syna, aby świat sądził, lecz aby świat mógł przez niego zostać zbawiony.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Bo Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz raczej aby przez niego świat mógł zostać zbawiony.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Bo Bóg posłał swego Syna na świat nie po to, żeby osądził świat, ale żeby świat został przez niego wybawiony.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Bóg nie posłał Syna, aby potępił świat, lecz aby go zbawił.