Porównanie tłumaczeń J 3:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Nie bowiem wysłał Bóg Syna na świat, aby sądziłby świat, ale aby zostałaby ocalony świat przez Niego.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie bowiem wysłał Bóg Syna swego na świat aby sądziłby świat ale aby zostałby zbawiony świat przez Niego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Gdyż nie posłał* Bóg Syna na świat, aby (Ten) osądził** świat,*** ale aby świat był przez Niego zbawiony.**** *****[*500 10:36; 500 11:42; 500 17:8; 500 20:21][**osądził, κρίνῃ, l. sądził : 3 os. con. aor. i praes. act. są identyczne.][***500 5:22; 500 8:15-16; 510 17:31][****Lub: uratowany, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτου.][*****290 53:11; 470 1:21; 490 2:11; 490 19:10; 500 1:29; 500 12:47; 610 1:15; 610 2:5-6; 690 2:2]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nie bowiem wysłał Bóg Syna na świat, aby osądził* świat, ale aby wybawiony został świat przez niego. [* Wydał wyrok (potępiający).]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie bowiem wysłał Bóg Syna swego na świat aby sądziłby świat ale aby zostałby zbawiony świat przez Niego