Porównanie tłumaczeń J 3:22

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Po tym przyszedł Jezus i uczniowie Jego do Judei ziemi i tam przebywał z nimi i zanurzał.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Po tych przyszedł Jezus i uczniowie Jego do judejskiej ziemi i tam przebywał z nimi i zanurzał
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Potem Jezus, wraz ze swoimi uczniami, poszedł do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił.* **[*chrzcił, ἐβάπτιζεν, może w sensie sprawczym, tj. kierował tym, 500 3:22L.][**500 4:1-2]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Po tym przyszedł Jezus i uczniowie jego do Judei ziemi, i tam przebywał z nimi i zanurzał.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Po tych przyszedł Jezus i uczniowie Jego do judejskiej ziemi i tam przebywał z nimi i zanurzał