Porównanie tłumaczeń J 3:9

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Odpowiedział Nikodem i powiedział Mu: Jak może to stać się?
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Odpowiedział Nikodem i powiedział Mu jak może te stać się
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Nikodem na to: Jak to może się stać?
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Odpowiedział Nikodem i rzekł mu: Jak może to stać się?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Odpowiedział Nikodem i powiedział Mu jak może te stać się