Porównanie tłumaczeń Dz 16:10

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Gdy zaś to widzenie zobaczył zaraz poszukaliśmy wyjść do Macedonii dochodząc że przywołał nas Pan ogłosić dobrą nowinę im
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy im głosili ewangelię.*[*510 26:19-20]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Gdy zaś (to) widzenie zobaczył*, zaraz poszukaliśmy, (aby) wyjść do Macedonii, wywodząc, że przywołał sobie nas Bóg, (aby) ogłosić dobrą nowinę im. [*"widzenie zobaczył" - figura etymologica.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Gdy zaś (to) widzenie zobaczył zaraz poszukaliśmy wyjść do Macedonii dochodząc że przywołał nas Pan ogłosić dobrą nowinę im